Stres ve Baş Ağrısı - Medical Park Psikoloji Kliniği

Stres ve Baş Ağrısı

Stres ve Baş Ağrısı

Stres bedenin olaylara karşı verdiği özgül olmayan tepkidir, kişi ve çevresinin etkileşimi ile oluşur. Stres sayesinde dış çevremizde ve biyolojik yapımızda oluşan değişikliklere uyum yapabilir, biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak dengemizi koruyabiliriz. Bu anlamda stres düzeyindeki belli miktarda artış performansta artışa neden olur, direnç kazandırır.

Şiddet olarak aşırı, ya da aşırı olmasa bile kronik strese maruz kalmak ise uyum mekanizmalarını çökertir. Stresör faktörle karşılaştığımızda öncelikle stres hormonları denilen glikokortikoidler, adrenalin ve noradrenalin salgılanır, bir dizi nöroendokrin olay başlar, iç organlarımızın fonksiyonlarında değişiklikler oluşur, böylece yeni duruma uyum yapılmaya çalışılır. Stresör faktör kronik hale gelirse bedenin uyum kapasitesi aşılır, bedensel hastalıklar ortaya çıkar.

Bu etkileşimde olay ya da durumun ne olduğundan daha çok kişinin olayı/durumu stres kaynağı olarak algılaması belirleyici olandır.

Psikosomatik tıp terimi fiziksel sağlığı etkileyen psikolojik faktörler ve tıbbın yeterince açıklayamadığı, bedensel belirtiler (ağrı, acı, allerji gibi) ile kendini gösteren ruhsal sorunlar için kullanılmaktadır. Baş ağrısı fiziksel ve psikiyatrik hastalıklara sıklıkla eşlik eden bir yakınmadır. Klinik olarak baş ağrısı başka hastalıkların seyri sırasında görülebilir; örneğin, yüksek tansiyon, nörolojik hastalıklar, sinüzit… gibi. Baş ağrısıyla başvuran hastada , öncelikle bu hastalıklar akla gelmeli ve ayrıntılı muayene ve tetkiklerle ayırıcı tanıya gidilmesi önemli.

Başka bir hastalıkla ilişkili olmayan primer baş ağrısı tipleri ise migren, gerilim tipi baş ağrısı , küme baş ağrısıdır

STRESLE İLİŞKİLENDİRİLEN BAŞAĞRISI İSE ‘GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI’ DIR.

Gerilim tipi baş ağrısı en sık görülenidir. Stres gerilim tipi baş ağrısının tetikleyicisidir. Genellikle tüm başı tutar, nadiren tek taraflıdır. Boyun bölgesinden başlayarak tepeye doğru gelir. Ağrı sıkıştırıcı niteliktedir. Kriz şeklinde değildir, hafif-orta şiddetinde tanımlanır, gün içinde saatlerce sürer, işlevselliği kısmen etkiler. Baş boyun ve omuz kaslarında tetikleyici noktalar vardır, buralara basınç uygulandığında yansıyan ağrı ortaya çıkar. Bulantı olabilir. Ağrı başlamadan önce görme bozuklukları olmaz. Hareket etmek ağrıyı artırmaz

Migren ve geriliim tipi başağrısını ayırmak: Migrende ağrı genellikle tek taraflıdır.Ağrı gerilim tipinden daha şiddetlidir(Orta-ağır), zonklayıcı tarzdadır. Sıklıkla bulantı, kusma eşlik eder. Dudaklarda ve yüzde çekilmeler, ışık ve sese duyarlılık olabilir.Bazı hastalarda ı baş ağrısı başlamadan önce ışık parlamaları, zigzag çizgiler ve kör noktalar görebilir(aura).

Stres ve ağrı arasında sıkı bir ilişki vardır, stresli yaşam olayları kaslarda spazm, damarlarda büzülme-daralma gibi bazı fizyolojik tepkilere yol açarlar. Stres başağrısını tetikleyebilir, şiddetini arttırabilir, fakat aynı şekilde dirençli baş ağrıları sonucu oluşan duygusal tepkiler de stresi artırabilir, bu durumda kısır döngüye girilmiş olunur. Bazen başa çıkamadığımız, adlandıramadığımız duygusal çatışmalarımız ağrı olarak kendini gösterebilir

Kronik ağrı kişinin iş performansını olumsuz etkiler. Aile içi ilişkilerde rollerin sürdürülmesinde güçlükler ortaya çıkar, ilişkilerde çatışmaları tetikleyebilir.